Újabb széles körű pályázati lehetőség nyílt meg

Az álmok valóra válhatnak - Újabb széles körű pályázati lehetőség nyílt meg

2022. április 29.

A 2022–2023-as év Kárpát-medence-szerte Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Petőfi-emlékév jegyében telik majd. A bicentenárium időszaka alatt színes kulturális programkínálat és Kárpát-medence-szerte megújuló intézmények várják majd a látogatókat.

Kétszáz évvel ezelőtt született költőnk sorsa és életpályája magába sűríti mindazt, amit az anyanyelvi kultúra és a modern magyar nemzet megszületése jelent. Petőfi, Széchenyi, Deák Ferenc és a reformkor más nagy alakjai tették lehetővé, hogy a magyarok önállóan, békés eszközökkel, alkotmányos keretek között lépjenek a fejlődés útjára. Épp ezért kiemelt szempont a Petőfi-emlékév széles, kitekintő értelmezése, azaz nemcsak Petőfi áll a fókuszban, hanem a felvilágosodástól a reformkoron át a bethleni konszolidáció korszakáig tartó időszak kiemelkedő és máig ható eredményei. A bicentenárium során a kultúra minden területét bejárva közelebb juthatunk nemzeti identitásunkhoz, közös múltunkhoz és örök érvényű értékeinkhez, és jobban megérthetjük, mit jelent magyarnak lenni.

A Petőfi és a reformkor vonatkozásában létrejövő fejlesztések és programok kormányzati forrásból, valamint a Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak segítségével összesen 9 milliárd forintból valósulhatnak meg.

A fentiek érdekében a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívást tett közzé, melynek keretében számos, Petőfi Sándorhoz köthető és az emlékév tematikájába illeszthető program, fejlesztés kaphat zöld utat. Lehet pályázni a Petőfi-emlékhelyek közösségi programjainak megvalósítására, a Petőfi Sándor nevét viselő körök és egyesületek találkozóira, kortárs Petőfi értelmezések létrejöttére, a Petőfi-emlékévhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítására, Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák elkészítésére, elhelyezésére, valamint a már meglévőek restaurálására. Támogatás nyerhető a Petőfi 200 emlékév tematikájába illeszkedő közösségi programok központi megszervezéséhez és kommunikációjához, valamint a külképviseletek, illetve külföldi magyar intézetek által szervezett kiállítások, művészeti programok, előadássorozatok, megemlékezések, konferenciák, családi programok megvalósításához.

A felhívás részletei, többek között a pályázók köre, az igényelhető támogatás mértéke és a benyújtási határidők az alábbi linken olvashatók el:

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/petofi-200-ideiglenes-kollegium