Velünk élő történelem – a Landerer nyomda épülete

Velünk élő történelem – a Landerer nyomda épülete

2022. március 16.

Tudta, hogy az egykori Landerer nyomda épülete a mai napig áll? Bár a köztudatba a márciusi forradalom kapcsán került be, az idők során számos híres ember is megfordult itt. 

Március 15-e egyik legfontosabb helyszíne az akkori Hatvani, ma a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán álló házhoz kötődik. Itt működött ugyanis a Landerer nyomda, ahol a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt nyomtatták a márciusi ifjak. A Pollack Mihály által tervezett épület azon kevés reformkori ingatlan közé tartozik, amely még ma is áll, persze azóta már átalakított formában.

A forradalom miatt történelmi jelentőségűvé vált nyomdát Landerer Lajos vezette, aki neves, német eredetű nyomdászcsaládból származott, és korának legképzettebb, a technikai újításokra legfogékonyabb nyomdászaként tartották számon.

Az épület nem csak március 15-e miatt tekinthető a 19. századi magyar történelem egyik legjelentősebb helyszínének. A korszak szinte valamennyi fontos személyisége megfordult itt, egymásnak adták a kilincset hírességek, művészek, politikusok. Itt adták ki a Kossuth Lajos által szerkesztett Pesti Hírlapot, a Jókai által szerkesztett Életképeket, és a forradalmi kormány által kibocsátott Kossuth-bankókat is. A Batthyány Lajos által vezetett első felelős kormány minisztertanácsi üléseinek egy részét is itt tartották, a ház első emeletén.

A kétemeletes háznak számos híres lakója is volt, élt itt többek között Laborfalvi Róza és Jókai Mór, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály és Arany János is.

Azt, hogy mi történt itt március 15-én, hogyan nyomtatták ki a fiatalok a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt, Jókai visszaemlékezéseiből részletesen megtudhatjuk:

„Landerer nyomdája előtt már valamennyi irótársunkat mind együtt találtuk;
itt csatlakozott hozzánk Irinyi is, és a nemzeti színház tagjai, férfiak, nők.

Esős, sáros idő volt, a közönség esernyőket tartott kalapjai fölé.

»Ej uraim! kiálték a közönségre, lehet,
hogy egy óra mulva a golyók hullanak ránk eső helyett:
akkor elfutunk-e?«

S arra minden esernyő eltünt a fejek fölül.

De eltüntek még a kalapok is abban a pillanatban, a midőn Irinyi az első példányát
a nemzeti követelésnek felmutatá e szóval: »Ime a szabad sajtó legelső nyomtatványa!«

A nyomtatógépet mindjárt legelső ragadta meg Irinyi, a második nyomást Petőfi, a harmadikat én tettem vele, hogy ha a merénylet szerencsétlenül üt ki, minket érjen a csapás, ne az ártatlan nyomdai személyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabadsajtónak legelső terméke. Így született meg a sajtószabadság, ifjú pályautódim!”

A Hír TV március 15-i adásában működés közben is bemutatja a közel másfél tonnás Landerer és Heckenast nyomdagépet, melyet az 1840-es években vásárolt Londonban Landerer Lajos.

Felhasznált irodalom:

Vincze Miklós: Az összeomlás szélére került az egykori Landerer és Heckenast nyomda épülete a Belvárosban

https://24.hu/kultura/2020/02/23/szabad-sajto-udvar-kossuth-lajos-utca-nemzeti-dal-landerer-heckenast-pollack-ismeretlen-budapest/

Kerényi Kornélia: Perújrafelvétel Landerer Lajos ügyében: http://epa.oszk.hu/01300/01367/00099/pdf/03evfordulo.pdf

Egy eredeti Landerer és Heckenast nyomdagép (2022-03-15) - Hír TV

A 2022. március 8-i Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánították a Kossuth Lajos utca és a Szép utca sarkán álló egykori Horváth-ház felújítását, és a legendás Landerer és Heckenast nyomdának egykor helyt adó épületben kap helyet a Hess András Könyvesház.

https://epiteszforum.hu/kiemelt-beruhazas-lett-a-belvarosi-horvath-haz-felujitasa