Úri utca 53. – velünk élő történelem

Úri utca 53. – velünk élő történelem

2022. március 07.

Ha várostörténeti sétára indulna, és megnézné, hol demonstrált a forradalmi tömeg Táncsics kiszabadításáért, akkor irány az Úri utca, az egykori Helytartótanács épülete ugyanis a mai napig áll. 

A Helytartótanács története egészen az oszmánok kiűzését követő időkig nyúlik vissza, ekkor merült fel az igény egy olyan közigazgatási szerv létrejöttére, amely végrehajtja a Bécsben meghozott uralkodói parancsokat. 1722-ben huszonkét tanácsossal, főpapokkal, mágnásokkal és nemesekkel kezdte meg munkáját a Helytartótanács.

A Helytartótanács épülete

A testület 1795-ben foglalta el helyét a mai Úri utca 53-ban. A patinás helyszín a történelem során sokaknak adott otthont, volt itt ferences rendház, a telekkönyvi hivatal őse, a provinciális tábla, valamint budai főparancsnokság. Itt raboskodtak például a Martinovics Ignác-féle jakobinus összeesküvés vádlottjai is. A polgári államszervezet megszületésével, 1848-ban a Helytartótanács helyébe lépő minisztériumok örökölték az épületeket is. Az Úri utcai épület a második világháborúban megsérült, de 1950-ben helyreállították, hogy 2017-ig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi, Néprajzi, valamint Állam- és Jogtudományi Intézetének adjon otthont.

Ahol sok minden eldőlt 1848-ban

1848. március 15-én délután a fellelkesült tömeg küldöttséget vezényelt a Helytartótanácshoz, amely többek között Táncsics Mihály kiszabadítását követelte. A küldötteket rengetegen kísérték el Budára, és a tömeg láttán megrémült Helytartótanács szinte azonnal teljesítette a követeléseket. Hivatalosan is eltörölték a cenzúrát, és saját felelősségükre elrendelték Táncsics szabadon engedését, aki éppen sajtóvétség miatt kiszabott büntetését töltötte.

Petőfi Sándor így írt arról a délutánról:

A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartótanácshoz és előadta kívánatait.
A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, és öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.
A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.

 

Felhasznált irodalom:

Fónagy Zoltán: Úri utca 53.

http://budavar.btk.mta.hu/hu/utcak-terek-epuletek/uri-utca/158-uri-utca-53-ferences-kolostor-helytartotanacs-mta-intezmenyek.html

Kulcsár Krisztina: „Budára, Budára, a Helytartótanácshoz!”

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/budara_budara_a_helytartotanacshoz