Miért éppen tizenkettő?

Miért éppen tizenkettő?

2022. március 15.

Hazánk történelmében az egyik legnagyobb jelentőségű irat a Tizenkét pont. Erről hoztunk most néhány érdekességet. 

1848. március 3-án Kossuth Lajos egy történelmi jelentőségű felirati javaslatot terjesztett a pozsonyi országgyűlés elé, amelyben a reformellenzék teljes programjának megvalósítását javasolta: jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseletet, felelős kormányzati rendszert, emellett alkotmányt követelt a Habsburg Birodalom népeinek.  

A felirati javaslat híre hamar eljutott Pestre is, ahol egy fiatal hírlapíró, Irinyi József elkészítette a terjengős pozsonyi ellenzéki javaslatok rövidebb, közérthető verzióját egy petíció formájában. Ez volt a Tizenkét pont első változata.

Március 15-én reggel ezt az első verziót alakította át közösen Jókai Mór és Bulyovszky Gyula. A dokumentum végére ők illesztették oda a francia forradalom jelszavát is: Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Jókai így emlékezett vissza az eseményekre:

„Irinyi tizenkét pontban formulázta az ország kivánalmait. Azokat az ellenzék elfogadta. De nem tudott velök mit kezdeni. A higgadt öregek fel akarták azokat küldeni az országgyülésnek, a még higgadtabbak csak az ellenzéki pártnak.

Ekkor jön a híre a Bécsben kitört forradalomnak.

Nem lettünk volna méltók az ifjú-kor hevére, ha ez a hír fel nem villanyozott volna bennünket.

Négyen voltunk együtt dohányutczai szobámban: Petőfi, Vasváry, Bulyovszky és én. Társaim rám bízták, hogy fogalmazzam a pesti tizenkét pontot a néptől érthető alakban; Petőfinek egy költeménye volt készen e napra. És aztán előre! kiáltá Vasváry, s a mint tőrbotjával előre sújtott, a tőr kirepült pálczahüvelyéből, mintha mutatni akarná az utat.

Siettünk a Pilvax-kávéházba, hol irótársaink szoktak összegyülve lenni. Engem feltoltak az asztalra, hogy olvassam fel: »Mit kiván a magyar nemzet«. Valami villanyos melegség állta el akkor minden tagomat: érzém, hogy végzetes szó az, a mihez kezdek; de el voltam rá szánva, ha áldozatul esem is. Ki lett mondva. Utánam Petőfi olvasá föl halottföltámasztó költeményét: „Talpra magyar, hí a haza! itt az idő, most vagy soha.”

Így alakult és született meg a Tizenkét pont végleges változata tehát, hogy a Pilvax kávézóból induljon el forradalmi útjára.