Reformkori betűéhség

Reformkori betűéhség

2022. április 26.

Az olvasás nem mindig szerepelt a társadalom körében a népszerűségi lista élmezőnyében. A reformkor azonban ebben is újat hozott. Több szempontból is.  

A 18–19. század fordulója fontos mérföldkövet jelentett az európai könyvkiadás történetében. A kutatók az olvasás forradalmának nevezik az ebben az időszakban kibontakozó jelenséget: egyre több és egyre változatosabb műfajt igénylő olvasói kör jelent meg. A szerzők és a kiadók gyakran már a könyvek címében is jelezték, hogy minden társadalmi réteg érdeklődésére számot tartanak. Ezt mutatják a pesti Trattner Mátyás nyomdájában megjelent, több évfolyamot megért színházi zsebkönyv sorai is:

A’ nagy méltóságú, méltóságos… nemes hazafiaknak, az érdemes polgároknak és az egész közönségnek alázatosan ajánlják a’ nemzeti játszó-társaság’ tagjai.

Ebben az időszakban már számottevő volt a női olvasók jelenléte, így sok kiadó kifejezetten a gyengébbik nem számára ajánlotta könyveit. Így tett például a kassai Landerer Kiadó is, amikor piacra dobta a kalandos történeteket tartalmazó Rózsa Szín Gyűjtemény című sorozatát. Ennek egyik darabja Anne Radcliffe angol írónő lovagregénye volt, akit az angol lovagromantika legjelentősebb képviselői között tartanak számon.  
A 18. században még heves viták folytak arról, hogy szabad-e egy leánynak regényt a kezébe vennie, de fokozatosan egyre többen tartották hasznosnak azt, ha „jó erkölcsű” írásokat olvasnak. A művelt polgárság köreiben az emelkedett, nemes lelkű, engedelmes leány volt a nőideál, így kifejezetten azoknak a műveknek az olvasását ajánlották számukra, amelyekben a kívánatosnak tartott női erények, a szelídség, családszeretet és jótékonykodás álltak a középpontban. A magyar felvilágosodás egyik meghatározó személyisége, Bessenyei György például a német Christian Fürchtegott Gellert műveinek olvasását javasolta a hölgyeknek:

Mi kár lenne benne, ha a német Gellertet is a debreceni, kecskeméti, kassai polgárnék olvashatnák magyarban?

  
Felhasznált irodalom:  
Papp Júlia: „Ti vagytok a’ polgári Erény ’s Nemzetiség védangyalai…” Női olvasás a felvilágosodás és a kora reformkor időszakában. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből (szerk. Papp Júlia), Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014, 141–162.