Reformkori húsvét

Reformkori húsvét

2022. április 15.

E tavaszi ünnepen mindig kiemelten mozgalmas volt az élet a reformkori Pest-Budán. A sürgés-forgás már a nagyhéten kezdetét vette.

A korabeli lapok szerint

általjában véve az ájtatosok élénk forgását s kelését nem kevéssé gátlá a hideg, változó idő. A jámbor bucsujárók azonban nagycsütörtök és péntek éjén szokás szerint látogaták a kalváriát, melly az idén igen csinosan vala világítva.

Nagypénteken a boltok már zárva tartottak, a katolikus polgárok keresztútjáráson, keresztúti ájtatosságon vettek részt. Az éjjeli órákat énekléssel és imádsággal töltötték. Ennek helyszíne Pest barokk kálváriája volt, amely a mai VIII. kerületi Kálvária téren állt. „A józsefvárosi kálvária hegyre vezető utcák virágvasárnap óta igen élénkek. A szent hegyre siető nép csak úgy pezseg rajta” – írta 1852-ben a Hölgyfutár. (Jeruzsálemben már a középkorban is kis kápolnákkal jelölték meg Krisztus keresztútjának egyes állomásait. Ennek mintájára kezdtek Európában is kálváriákat építeni, többnyire egy-egy település kimagasló pontjára, illetve az ahhoz vezető úton. A Golgotát, Krisztus megfeszítésének helyét nevezték latinul Calvariának.)  
Nagyszombaton fáklyafény mellett tartották meg a feltámadási körmenetet. A húsvéthétfőt a reformkori, pest-budai polgárok mindig a Gellérthegyen ünnepelték. A Honművész című folyóiratban 1833-ban Szekrényesy Endre így írt ezen ünnepségek hangulatáról:  

A’ hegytető egy kisvárosi vásárt képzett, mellyet bábos és seres-sátorok, kis-pipa-kép-gyümölcs-árosok, szerencse-játékosok, muzsikusok, ‘s állatseregletet (menagerie) lepének-el. – Még a zsidó könyváros sem hibázott. A’ nyersebb tréfákat kedvelők felülről almákat hajigáltak alá, ‘s az alant viaskodó gyermekcsoport egymást taszigálva ‘s lármázva kapkodá azokat, a ‘fentálló nézők nagy mulattatására, kiknek nagy része hangos hahotával kaczaga… A csendesebb vérűek családjaikkal egyszerűleg a’ zöld gyepre heveredve, vidám tréfák közt fogyaszták-el azt, a’mit magokkal felhoztak.

  
Felhasznált irodalom:  
Zoltán József: Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán. Budapest, 1975 
Viczián Zsófia: Kálvária, Pest, feltámadás, pestbuda.hu, 2019. április 20. (https://pestbuda.hu/cikk/20190420_viczian_zsofia_kalvaria_pest_feltamadas)