A szerelem mindent visz

A szerelem mindent visz

2022. április 14.

A nagy korkülönbség nem gördíthet akadályt a szerelem kibontakozása elé. Ezt Vörösmarty házassága is hűen bizonyítja, pedig a jegyesekre minden irányból kétely és hitetlenség zúdult.  

Csajághy Laura és Vörösmarty Mihály 1843-ban kötött házassága komoly meglepődést okozott mindkettőjük környezetében. A költő házasodási szándéka a több mint két évtizeddel fiatalabb Laurával még barátai körében is érthetetlennek tűnt.  
Csajághy Laurának két lánytestvére volt: egyikük, Júlia, Bajza Józsefhez ment feleségül, a másikuk, Erzsébet pedig Csapó Jánossal kötötte össze az életét. Az utóbbi házaspár gyermeke volt a Petőfit is megihlető Csapó Etelke, a Cipruslombok Etelke sírjáról vers címzettje. Vörösmarty Bajzáéknál találkozott először Csajághy Laurával, ahol első pillantásra levette a költőt a lábáról, hisz ahogy írta is:

érdekes arca volt, szép szeme, hollófekete haja, könnyed karcsú termete.

Vörösmarty először nem Laurának, hanem Bajzának vallotta be gyengéd érzelmeit a lány iránt. Csajághy Laura a címzettje a költő egyik leghíresebb, A merengőhöz című versének is, amely így kezdődik:  

Hová merült el szép szemed világa?  
Mi az, mit kétes távolban keres?  
Talán a múlt idők setét virága,   
Min a csalódás könnye rengedez?  
Tán a jövőnek holdas fátyolában  
Ijesztő képek réme néz feléd,   
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,  
Mert egyszer azt csalúton kereséd?  
Nézd a világot: annyi milliója,  
S köztük valódi boldog oly kevés.  
Ábrándozás az élet megrontója,  
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.  

Csajághy Laurát, családi becenevén Lórit, végül a népes rokonság győzte meg, hogy menjen feleségül Vörösmarty Mihályhoz. Laurát ugyanis kevésbé a szerelem, sokkal inkább a mély elismerés és tisztelet fűzte az akkor a legelismertebbnek számító költőóriáshoz. Ezek az értékek azonban biztos cölöpként tartották 12 éven át, Vörösmarty 1855-ben bekövetkező haláláig a házasságot, melyből öt gyermek is született. 
  
Felhasznált irodalom:  
Gere Zsolt: Kétes távol. Életrajzi és keletkezéstörténeti hátterek egy Vörösmarty-vershez. Irodalomismeret, 2019/4. 4–38.  
Szilágyi Márton: „Miért én éltem, az már dúlva van” – Vörösmarty-tanulmányok. Budapest, 2021