Petőfi-emlékév a Magyar Nemzeti Levéltárban

Petőfi-emlékév a Magyar Nemzeti Levéltárban

2023. január 21.

A Magyar Nemzeti Levéltár Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a költő teljes kapcsolati hálóját feltáró adatbázist és a személyéhez köthető magyarországi és külföldi emlékhelyek térképes listáját teszi közzé.

A Magyar Nemzeti Levéltár Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára egy Petőfi Sándor ismeretségi köréhez tartozó, 200 személyből álló adatbázissal készült, mely a költő teljes kapcsolati hálóját tartalmazza. Az adatbázisban szereplő nevekhez rövid életrajzi leírás és irodalmi ajánló tartozik, 161 névhez levéltári irat is kapcsolódik iratfotóval, rövid tartalmi leírással, a pontos jelzettel és a keletkezési adatokkal.

A személyek kiválasztása a vonatkozó szakirodalmon alapul, mindegyik életrajzban megtalálható, hogy az illető személy pontosan milyen kapcsolatban állt Petőfi Sándorral. A válogatásban helyt kapott például Arany János, Jókai Mór, Liszt Ferenc, Kossuth Lajos, Bem József, Görgey Artúr, Petőfi Sándor ifjúkori szerelme, Cancriny Emília, tanítója, Nagy Márton, apósa, Szendrey Ignác, felesége, Szendrey Júlia, és a szakmai pályafutásában nagy szerepet játszó Vahot Imre. Az adatbázis tükrözi, hogy Petőfi Sándor szinte minden társadalmi rétegben otthonosan mozgott. Számos ismerőse volt, akiknek életútját változatos levéltári iratok (anyakönyvi kivonat, levelezés, oklevél, térkép, tervrajz, kiáltvány, fénykép) illusztrálják. Az adatbázisban jelenleg hozzávetőlegesen 424 darab irat, irategyüttes szerepel, melyek nagy része a Magyar Nemzeti Levéltár őrzésében található, többségében magyar nyelvű, kisebb részük németül vagy latinul íródott. Az iratgyűjtést segítette még a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár és a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára is. Az adatbázis célja, hogy közelebb hozza az ismert vagy kevésbé ismert személyeket, a reformkort, az 1848–49-es szabadságharcot a 21. század emberéhez, egyúttal megjelenítse a személyek történetén keresztül Petőfi Sándor életének főbb állomásait.

-Képernyőkép az MNL Petőfi közössége online adatbázisáról
Képernyőkép az MNL Petőfi közössége online adatbázisáról
X

Az adatbázis dr. Tarjányi József helytörténész, Petőfi-kutató több évtizedes gyűjtőmunkája, mely a Petőfi Sándorral kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek (szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékszobák, róla elnevezett kulturális intézmények, egyéb emlékhelyek) teljességre törekvő, folyamatosan bővülő listáját adja közre.

Az alkalmazás közösségi funkcióval is kiegészül, amely lehetővé teszi, hogy a Tarjányi József által összegyűjtött adatok bővíthetők, illetve kiegészíthetők legyenek további, ma még ismeretlen, nem feldolgozott, illetve a jövőben létrehozott Petőfi emlékhelyekkel. Az egyes rekordok tartalmazzák az adott alkotás címét, pontos helyét, típusát, ha ismert, az emlékmű alkotóját, az állító szervezet nevét, valamint az alkotás keletkezésének idejét. Az adatbázis továbbá közli az egyes emlékhelyek Google-térképre vetített GPS-koordinátáit, illetve számos esetben az azok anyagára, méretére, állapotára vonatkozó adatokat is.

A Magyar Nemzeti Levéltár – a jelenlegi adatgyűjtést folytatva –, kiváló kapcsolataira építve a Kárpát-medencére, végül minden földrészre kiterjedően megpróbálja összegyűjteni és naprakészen frissíteni a Petőfi-emlékhelyeket. A jelenlegi adatbázis olyan interaktív környezetben valósult meg, amely a jövőben alkalmas lesz a Petőfi-kultuszhoz kapcsolódó egyéb alkotások (érmek, filmek stb.) megjelenítésére is.

Nyitókép: dokumentum a MNL Petőfi közössége adatbázisából. Medve Imre: Magyar érdemrendek kiosztása Debrecenben (1849). A rajzon szerepel többek között Vetter Antal, Görgey Artúr, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár és Perczel Mór is. Az ábrázolás egyik érdekessége, hogy Medve Imre a kitüntetettek mellett megrajzolta Damjanichot és Kiss Ernőt is, akik valójában nem voltak ott az eseményen.
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár.

Az MNL adatbázisa itt érhető el:

Petőfi közössége online adatbázis

A cikk a kultúra.hu oldalán jelent meg.