Fél évszázada az anyanyelvért

Fél évszázada az anyanyelvért

2022. november 16.

54. alkalommal rendezte meg Kassán a Csemadok Kassai Városi Választmánya 2022. november 10. és 12. között a neves és nagy múltú Kazinczy Napokat, melyen ezúttal is minden program az anyanyelvünkről szólt.  

A Kazinczy Ferenc Nyelvművelő Napokra első ízben 1967. október 20-án került sor Kassán lelkes magyar nyelvészek, írók, újságírók, közéleti személyiségek és kassai polgárok jóvoltából azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az anyanyelvi kultúra ápolásának és megőrzésének fontosságára. Kazinczy Ferencnek erős kötődése volt a városhoz, hiszen nyelvújítónk, aki egész életével és munkásságával a magyar nyelv ügyét szolgálta, évekig élt Kassán. Az eltelt több mint fél évszázad során neves magyarországi, felvidéki és a Kárpát-medence szinte minden magyarlakta területéről érkező nyelvészek és irodalomtörténészek vettek részt a rendezvényeken.

-
X

A Kazinczy Napok kezdetben nyelvművelő konferenciaként indult, de az elmúlt években – a szlovákiai magyarság létszámának drámai csökkenése miatt – fokozatosan a nyelvvédelem, az anyanyelv és ezzel a nemzeti identitás megőrzésének feladata vált hangsúlyosabbá. A fő cél persze ma is változatlan: a nagy nyelvújító szellemében ápolni, csiszolni anyanyelvünket, és ahogy Deme László nyelvész fogalmazott: „Felkelteni az érdeklődést a magyar nyelvi kultúra iránt.”

Meggyőződésünk, hogy a család mellett az oktatási intézmények, az elkötelezett pedagógusok azok, akik a legtöbbet tehetik mindezért, ezért is lett az idei rendezvényünk mottója és témája: A szlovákiai magyar nyelvű oktatás múltja, jelene és jövője

– mondta el Duncsák Mária, a Kazinczy Napok szakmai felelőse. Mivel az oktatás érintettjei elsősorban a fiatalok, ifjúsági programok is helyet kaptak a rendezvényen a Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium, valamint a kassai ipariskola diákjai számára. Az „iparisták” felidézték az idén 150 éves iskolájuk történetét, a kisiskolások zenés-verses műsorral emlékeztek meg Petőfi születésének 200. évfordulójáról, míg a Márai Sándor Gimnázium tanulói iskolájuk névadójának Kassához fűződő emlékeiből készült összeállítást adtak elő. A két magyar iskola diákjain kívül a Kikelet Ifjúsági Szervezet egyetemistái is részt vettek a rendezvényen. Az ifjúsági program meghívott vendégei a Rákóczi Szövetség budapesti aktivistái voltak, akik a Szövetségben az anyanyelv és a nemzeti kultúra ápolása terén végzett tevékenységüket filmvetítéssel és kötetlen beszélgetés formájában mutatták be a jelen lévő fiataloknak és pedagógusoknak.

-
X

A korábbi évek hagyományaihoz híven a rendezvény névadója emlékét Nyíri Péter, A Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke idézte fel Kazinczy kassai iskolafelügyelői munkásságáról című előadásában. Setényi János oktatáskutató, a MCC Tanuláskutató Intézetének vezetője a szlovákiai magyar oktatásügyben végzett 25 éves megfigyeléseiről számolt be a közönségnek, majd másnap Tanulás a XXI. században címmel tartott előadást, amit a jelenlevők élénk érdeklődésével és aktív közreműködésével kísért kerekasztal-beszélgetés követett. A jó hangulatot fokozta, hogy a szünetekben a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa zenei produkcióval szórakoztatta a közönséget.

Nagy várakozás előzte meg a Legendás pedagógusok című programban Simon Szabolcs, a Selye János Egyetem docense előadását, aki Zeman László nyelvész, hungarológus, a kassai magyar gimnázium tanárának emlékét idézte fel, majd ezt követően Kováts Miklósnak, a kassai ipariskola nemrég elhunyt magyar–történelem szakos tanárának egykori tanítványaival és kollégáival folytatott beszélgetést. Mindketten Felvidék-szerte ismert tudós pedagógusok voltak, akik évtizedeken át fiatalok ezreit tanították, nevelték, és akiket mind tanítványaik, mind kollégáik példaképükként tisztelnek. A háromnapos kassai rendezvény Kazinczy Ferenc Fő utcai emléktáblájának megkoszorúzásával ért véget.

-
X