Azt a kétszázát, Petőfi!

Azt a kétszázát, Petőfi!

2022. november 04.

Ezzel a frappáns, Petőfi népiességére, humorára reflektáló címmel alkotott diákoknak Emlékév Kvízt Vinczéné Szabó Éva, a szentesi Boros Sámuel Technikum kreatív, magyar– pedagógia szakos pedagógusa a költő életéből, műveiből merítve. Naponta 1-2 perc 67 napon át – mindössze ennyit kell megtennie annak, aki játékosan, szórakozva szeretne többet nemzeti költőnkről megtudni. 

Az elhivatott tanárnő nemcsak pedagógusként, hanem magánemberként is régóta elkötelezte magát Petőfi mellett, aki bár kötelező tananyag, a nemzeti identitásunk kiszakíthatatlan része, akivel minden magyar anyanyelvű ember találkozik élete során. Az emlékévre szeretett volna egy olyan, a gyerekek digitális szokásaira szabott, szórakoztató, mégis tudásbővítő megoldást megálmodni, amivel a lehető legtöbbjüket meg tudja szólítani. „Az irodalom és a digitális megoldások iránti érdeklődésem és affinitásom már az egyetemen megmutatkozott, a szakdolgozathoz kapcsolódó kutatómunkám során is tankönyvelemzést végeztem és digitális anyagot fejlesztettem. Már akkor tudtam, hogy a későbbi pedagógiai munkám során a digitális világ adta lehetőségeket használnom kell és fogom, amiben csak megerősített a covid ideje alatti, kényszerű online oktatói munka” – meséli Vinczéné Szabó Éva.

A tanárnő nap mint nap tapasztalja, hogy a diákok életének szerves része a mobiltelefon és az azon elérhető online világ. Ezért gondolt arra, hogy jó lenne egy olyan rendszert létrehozni, melynek segítségével a telefon és számítógép előtt eltöltött órák részeként rutinná válhatna a napi 1-2 perces ismeretszerzés is.

Úgy gondolom, hogy nem csak az iskolarendszeren belül vagy egy papír megszerzéséig kell tanulnunk, sokkal inkább hiszek a life long learning elgondolásban.

Mivel a kvíz célcsoportjai elsősorban az általános iskola felső tagozatának és a középiskolák diákjai, ezért a feladattípusok alapvetően a Petőfi életrajzát, munkásságát, verseit felölelő tananyagra épülnek. A pedagógus törekedett arra, hogy azok gazdagítsák a gyerekek tudástárát, tágítsák a látókörüket, de mindenképpen az egyszerűséget tartotta szem előtt, hiszen az alapvető cél az, hogy ne megossza a diákokat, hanem minél több embert megszólítson. A lexikális tudást feltérképező kérdéseken túl, verstani feladatok is várják a gyerekeket, de találkoznak majd komplexebb gondolkodást igénybe vevő feladványokkal is.

-
X

Aki belevág, mindössze napi három kérdést kell megválaszolnia, melyeket mindenki véletlenszerűen kap meg a 200 kérdést tartalmazó adatbankból. Ha valaki kihagy egy napot vagy akár többet is, később gond nélkül be tudja pótolni az elmaradásait. Ha nem jó választ adunk, azonnal megkapjuk a helyeset, a „válaszaim” menüpont alatt pedig az összes addigi kérdésre adott helyes és helytelen válaszainkat is megnézhetjük. Ez egyrészt a tanulást segíti, hiszen bármikor visszakereshető, másrészt az együtt „kvízelő” diákok akár egymásnak is tudnak segíteni. A kvíz kitöltése során bármilyen segédlet, könyv, internet használható, sőt egyfajta attitűdváltás elérése is a célja volt a megalkotójának. Fontos lenne ugyanis, hogy a diákok megtapasztalják, hogy napi 1-2 perc alatt milyen sokat lehet tanulni, vagy, hogy az internet értelmes célokra is használható és az irodalmi szöveggyűjtemény sem csak nehezéknek van a táskában.

-Vinczéné Szabó Éva
Vinczéné Szabó Éva
X

Az Emlékévek Kvíz igazi csapatmunka eredménye: a tartalmi részt Vinczéné Szabó Éva állította össze, a játék digitális hátterét, azaz a weboldalt mérnök informatikus férje valósította meg több hónapos munka során. Így emlékszik vissza a szentesi pedagógusnő: „Nagyon sok elgondolásunk volt, próbáltuk a rendszert komplex módon, a pedagógiai, módszertani és szaktantárgyi szempontokat is figyelembe véve kidolgozni. Hónapok óta ezzel kelünk és fekszünk. Az alapvető célunk mindenképpen az volt, hogy ne újabb terhet tegyünk a gyerekekre, egy tankönyvízű kötelező feladat elé állítsuk őket, hanem hogy a saját eszközeik révén megismertessük velük a szórakozva tanulás lehetőségét.”

Az Emlékévek Kvíz itt érhető el:

Petőfi Emlékévek Kvíz