Felül a gálya

Felül a gálya

2022. október 26.

Hogy mi születhet abból, ha gitár-, harmonika- és dobszólamokkal, áthangolt Petőfi-szavalatokkal és mai ritmuskörnyezetbe ágyazott, megzenésített versekkel töltik meg a színpadot? Újszerű? Elgondolkodtató? Lúdbőrözve szórakoztató? Az alkotóknak többrétű célja volt a Felül a gálya című előadás létrehozásával, de a néző bátran alkothat saját olvasatot is.  

Bíró Szabolcs harmonikaművész már korábban is zenésített meg Ady, Pilinszky és többek között Petőfi-verseket, ezért fogant meg Kathy Zsolt előadóművész, rendező fejében az ötlet, hogy Petruska András gitárvirtuóz bevonásával összehozzanak egy egész estés előadást. Kathy Zsolthoz eddigi élete során nem került közel Petőfi, iskolai tanulmányai és gyerekkori szavalatai során is túl egyszerűnek ítélte meg a költőt, de a darab összeállításának munkálatai során mindez gyökeresen megváltozott. „Azon kaptam magam, hogy nyakig beleástam magam Petőfibe, nagyon sok versét elolvastam, elsősorban nem a »sláger« és agyoncsépelt költeményeit, hanem olyanokat, melyeket korábban nem ismertem. E munka során figyeltem fel rá, hogy Petőfi versei hihetetlenül aktuálisak ma is, és üzenetei máig érvényesek. Nagyon tetszett benne, hogy kicsit úgy kommunikál, mint a mai slammerek, kemény odamondásai, beszólásai és provokációi vannak. Egyszerre pikírt, dühös, humoros és persze halhatatlan.

-Kathy Zsolt
Kathy Zsolt
X

Rájött, hogy nem Petőfi a didaktikus, hanem a mód, ahogy tanítják őt. Az ártalmatlan költő gúnyáját húzták rá. Ha azonban más szemszögből megnézzük akár a köztudatban élő költeményeit, azonnal szembeötlik, hogy sorai mögött nagyon súlyos mondanivalók rejtőznek.

Engem az fogott meg, hogy verseit sokféleképpen lehet értelmezni, minden költeményének legalább 2-3 olvasata van, s mi ezt ragadtuk meg az előadás során.

Így kerül a Felül a gálya nézői elé Petőfi forradalmi költészetének mai földben való csíráztatása versekkel, verselő dalokkal, daloló versekkel gitár-, harmonika- és dobkísérettel. Az előadásban olyan művek hangoznak el, mint a Föltámadott a tenger, a Megint csak beszélünk, az Egy gondolat bánt engemet, a Falu végén kurta kocsma, és még számos költemény. Helyet kap a klasszikus szavalás is, ám kissé újraértelmezve, aktualizálva, mára hangolva, megspékelve némi fanyar humorral. „A Dicsőséges nagyurak című verset sem dühösen, fenyegető stílusban, hanem aggódástól túlfűtötten adjuk elő, s így egy egészen különös és izgalmas érzetet kelt” – meséli Kathy Zsolt. A megzenésített versek ma ismert és kedvelt, zenei műfajokba ágyazva és korunk kedvelt dalaival összemosva érkeznek meg a hallgatósághoz, ezért köti össze a Queen elhíresült „we will rock you” refrénje a nemzeti öntudattól pulzáló Nemzeti dal versszakait.

-Petruska András
Petruska András
X

Az előadás alapvető célja Petőfi újraértelmezése és ezen keresztül a költő népszerűsítése a fiatalabb korosztály körében is, de magasztosabb célokra is szeretné a figyelmet felhívni. „Petőfi idejében a nemzet sokkal egységesebb volt, ma nagyon megosztottak vagyunk, s ebbe teljesen természetes módon törődünk bele. Szeretnénk elérni az embereknél, hogy hallgassák meg a mellettük ülőket, s ne ellenséget keressenek, hanem az egység kovácsolására törekedjenek.” Arra a kérdésre, hogy miért a Felül a gálya címet választották, Kathy Zsolt így válaszolt: „Nekünk nem azzal kell foglalatoskodnunk, hogy a gályát lerántsuk a földre, sokkal inkább az a feladatunk, hogy ne hagyjuk, hogy magát a tengert megosszák.”

-Maszkura (Bíró Szabolcs)
Maszkura (Bíró Szabolcs)
X

Előadók: 
Petruska András – gitár 
Maszkura (Bíró Szabolcs) – harmonika 
Kathy Zsolt – szavalás, rapelés, dobszoló

Az előadásra jegyet itt lehet váltani:

Jegyvásárlás