Numizmatikai tisztelgés

Numizmatikai tisztelgés

2022. október 24.

Kölcsey Ferenc Istenhez szóló, a magyarságért mondott fohászát, a magyar Himnuszt, 1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán írta szatmárcsekei magányában. A közelgő évfordulóra hazánkban sokan sokféleképpen készülnek. A Magyar Éremkibocsátó Kft. színarannyal bevont emlékéremmel tiszteleg a jubileum előtt. 

A Himnusz rendkívüli jelentőségű téma. Nem csupán egy költemény, hiszen nemzeti himnuszunkká, mi több, a magyar nép szívből szóló imádságává és összetartozásunk egyik legfontosabb jelképévé vált. Máig kitüntetett szereppel bír nemzettudatunk formálásában is. A Magyar Éremkibocsátó Kft. elkötelezett a magyar történelem, nemzeti értékeink és kulturális kincseink ápolása mellett. A magyar Himnusz és írója ezen értékeink sorában az egyik legkiemelkedőbb, így a vállalat több alkalommal is megemlékezett már a tematikáról különböző specifikációjú érmekkel, illetve jövőbeli kibocsátások is várhatóak még. A korábbi kibocsátások után az évforduló adott alkalmat arra, hogy most még szélesebb körben is elérhetővé váljon a témáról való megemlékezés ezen formája.

-
X

A veret előlapján tükörfényben ragyogva, látványos díszítéssel rajzolódik ki a 200. évfordulót megörökítő felirat, valamint egy magyar huszár alakja, amelyhez egy, a Himnusz megírásának időszakából származó litográfia adta az inspirációt. A hátlapon Kölcsey Ferenc portréja, aláírása és művének kezdő sora látható, a kapcsolódó évszámokkal szegélyezve.

Az érem terveit Csontos Attila nemzetközileg ismert kőszobrász-restaurátor és éremművész készítette, aki a cég számos más kibocsátásának megálmodója is volt már, többek között a Petőfi Sándor és gróf Széchenyi István tematikákban. 
Fontosnak tartottuk, hogy a Himnusz emlékérmen megjelenjen a mű írója, Kölcsey Ferenc alakja pennával a kezében, emléket állítva annak, hogy 2023-ban a költemény megírásának 200. évfordulóját ünnepeljük” – mondta el Farkas Nikolett, a cég munkatársa. A bicentenárium rendkívüli jelentőségének kifejezésére a kapcsolódó évszámokon túl maga az évforduló is különösen nagy hangsúlyt kapott a designban. A tervező úgy vélte, hogy a magyarságot – melyre Kölcsey Isten áldását kérte – legszebben egy magyar huszár alakja jelképezheti. Az éremművész játéka a formákkal és a tükörfényes felületekkel pedig még különlegesebbé és egyben modernebb hatásúvá is teszi a megjelenítést, amely tovább hangsúlyozza, hogy két évszázad után is, mindmáig töretlen az emlékezés erre a műalkotásra.

A jubileumi Himnusz emlékérem minden magyar ember számára maradandó értéket képviselhet, különösen azoknak, akiknek fontos nemzeti értékeink ápolása és megőrzése is, hiszen a színtiszta arany bevonat ragyogása a jövő generációk számára is megőrzi a büszkeséget nemzeti összetartozásunk jelképére, a Himnuszunkra.