Verses barangolások az „alföld tengersík vidékin”

Verses barangolások az „alföld tengersík vidékin”

2022. szeptember 22.

Különleges, irodalmi fűszerezettségű túrákat szervez Bács-Kiskun megyében a Kiskunsági Nemzeti Park a Petőfi-emlékév alkalmából. A tematikus kirándulásokon egyrészt megidézik nagy költőnk szellemi örökségét, másrészt Petőfi versein keresztül felhívják a figyelmet a korabeli és a jelenlegi táj közötti különbségekre. Egyfajta értékleltár készül, ahol új értelmet nyer a „méneseknek nyargaló futása” és a „Kis-Kunságnak száz kövér gulyája”. 

Lenn az alföld tengersík vidékin. Ott vagyok honn, ott az én világom; Börtönéből szabadúlt sas lelkem, Ha a rónák végtelenjét látom. Felröpűlök ekkor gondolatban, Túl a földön felhők közelébe, S mosolyogva néz rám a Dunától, A Tiszáig nyúló róna képe” – írta a jól ismert sorokat Petőfi Sándor Az Alföld című versében. Sokuknak gyerekként üresen csengtek ezek a szavak, most azonban van lehetőség arra, hogy új értelmet nyerjenek. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kiskunsági Nemzeti Park együttműködésében megvalósuló kiskunsági túrák ebben nyújthatnak segítséget.

-
X

A park igazgatósága – többek között – a túrák előkészítéséért és vezetéséért felel, amelyek mindegyikének középpontjába Petőfi szellemiségét helyezték. A Kiskunsági Nemzeti Park törzsterületei azt a Kiskunságot őrzik, melyek még hiteles képet adnak arról a 19. századi tájról, amit Petőfi is megírt a verseiben. „Mivel Petőfi az egykori Pest-Pilis-Kiskun vármegye által lefedett tájához kötődött, itt született, itt töltötte gyermek- és fiatal korát, úgy gondolom, mi hitelesen tudjuk azt a táji valóságot megjeleníteni, ami az ő korára jellemző volt. Azoknak a településeknek a környékén, ahol Petőfi megfordult (például Szabadszállás, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Szalkszentmárton vagy Kecskemét) még ma is találunk olyan természeti- és táji vonzerőket, melyek alkalmasak Petőfi korának a bemutatására” – mondta Tóth Endre, a Kiskunsági Nemzeti Park ökoturisztikai referense. A kiskunsági táj éveken át inspirálta Petőfit a költészetében, erről árulkodik számos, ebben az időben írt költeménye. A Szülőföldem, A Kiskunság, Az Alföld vagy a Puszta télen csodás leltárát adja az itt előforduló természeti értékeknek, melyekhez Petőfi a személyes érzelmeit is hozzáteszi, és amelyekben sok esetben a szabadság gondolata is kitárulkozik.

Fontosnak tartjuk, hogy egy olyan költői életnek állítsunk emléket, amely ebből a tájból sarjadzott.

A kb. 3-4 órás kirándulások során a túravezetők Petőfi verseinek felolvasásával idézik fel a múltat, így mindenki képi világban is szembesül azzal, amit a versben hall. Szót ejtenek életének az adott településhez köthető momentumairól, táji leltárt készítenek az egyes versekben szereplő növény- és állatfajokról, megidézik a költeményekben olvasható, tipikus tájképeket, de beszélnek egyéb kulturális és gasztronómiai vonatkozásokról is, például a szegfűvirágzás ünnepéről, a lappantyúk éjszakájáról vagy a pásztorokról, csárdákról és a betyáréletről is.

A Petőfi nyomában elnevezésű túráknak másik fontos célja a figyelemfelhívás, hiszen a 200 évvel ezelőtti kiskunsági táj egészen más arcát mutatta, annak a természeti képnek ma már sajnos csak a nyomait lelhetjük fel. A folyószabályzásoknak és az elmúlt két évszázadot jellemző tájrendezéseknek köszönhetően mára jóval kisebb területet borít állandóan víz, gyakori az aszály, csökkent a talajvíz, eltűnőben vannak állóvizeink, megfogyatkozott a természetes lombhullató erdőállomány. Mindez negatív lenyomatot képez a növény- és állatvilágon is, korábban jelenlévő fajok tűntek el végleg.

-
X
  
A Kiskunsági Nemzeti Parkot éppen azzal a céllal hozták létre, hogy a 19. századi Kiskunságból megőrizzen egy darabot és megmutathassa azt az utókornak. A park területén üdítő, élményt nyújtó és sok meglepetést tartogató maradványterületek a vadvizes szikesek, a szaggatott felszínű buckavidékek, vagy az a néhány vizes élőhely, amely a vízrendezések előtti táj összetett természetességét villantja elénk. „Közös felelősségünk ráirányítani a most élő és utánunk következő generációk figyelmét, hogy bizony másképp is lehet egy tájat kezelni és megvédeni. Ez egy óriási kihívás a társadalmunk számára, s ehhez, ha parányit is, de mi mindenképpen szeretnénk hozzátenni” – zárta gondolatait Tóth Endre.

-
X

A túrákon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyekről a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján lehet olvasni. A létszám kötött, mert hitelesen csak kisebb csoportban lehet bemutatni ebben a formában a tájat. A túra résztvevőinek lehetősége van olyan különleges területeket is bejárni, ahová egyébként ritkán vagy egyáltalán nem jut el az ember.

További információ:

knp.hu