Petőfi mindenhol

Petőfi mindenhol

2022. március 28.

Hogyan juthatnak el kulturális programok fenntartható módon Kárpát-medence-szerte a kisebb településekre is? A kulturális élet mely területeit fogják össze a Petőfi Klubok? Kik, milyen szempontok szerint szervezik a programokat? Dr. Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmafejlesztési igazgatója és a Debreceni Egyetem tanszékvezető docense a Petőfi Klubok szakmafejlesztési igazgatójaként segíti a kultúra közvetítését.

A Petőfi-bicentenárium apropóján jöttek létre a Petőfi Klubok. Mesélne nekünk arról, miért pont Petőfiről nevezték el a klubokat, és milyen támogatással valósultak meg?

A Magyar Országgyűlés 2020 decemberében döntött arról, hogy a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik kiemelt tevékenységeként alakítjuk ki a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatát, amely azt a szellemi pezsgést, kulturális sokféleséget, közösségi érzetet és eszmecsere-lehetőséget adhatja meg nekünk, mint amit a reformkori szalonok, páholyok és kávéházak. A Petőfi Klubok hálózatának kialakítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítjuk meg. 

Milyen általános kulturális jelenségre adott választ a klubok létrejötte?

A pandémia után a közösségi élet újraélesztését, új közösségek indulását és azok megerősítését, a polgári lét megélését erősítik a Petőfi Klubok. Hozzájárulnak a helyi kulturális élet felpezsdüléséhez, de akár helyi amatőr művészeti kezdeményezések, akciók elindulását is segíthetik. Mindeközben Petőfi Sándor emlékének és a reformkor szellemiségének interaktív, a fiatalokat is bevonó és megszólító megőrzése egyaránt céljuk a kluboknak. Létrejöhet segítségükkel egyfajta tudástranszfer generációk között vagy generációkon belül: a klubban átadott ismeretek vagy élmények további kezdeményezések, új értékalapú közösségi tevékenységek alapjául is szolgálhatnak a magyar kulturális értékek megismerésével. 

Hogy történik a kulturális programok szervezése? Mi alapján mérik fel, hogy milyen típusú programokra nyitottak az emberek, és milyen előzményi voltak a klubok indításának?

A Petőfi Klubok kulturális, azon belül is elsősorban közművelődési intézményekben jöttek létre. Ott, ahol élő a kapcsolat, a párbeszéd a közösségekkel: a szakképzett közösségszervező szakember, mint a település kovásza, a közösségek összetartója ismeri a településének lakosait, azok igényeit, érdeklődését, így a programban közreműködő kulturális tartalomszolgáltatók kínálatából bátran tud választani a település lakossága részére igényeikhez igazodó, vagy igényeiket megújító újszerű programelemeket. A Petőfi Klubokat működtető települések közművelődési intézményei közösségszervező, kultúraközvetítő szerepükből fakadóan eddig is a kulturális aktivitások gerjesztői voltak, a Petőfi Klubokban pedig a programkínálatot célirányosan, koncentráltan, a lakossági igényekhez igazodva tudják rendszeres programsorozat keretében biztosítani.

 

-
X
Petőfi Klub Decs

Hol és milyen nagyságrendben indulhattak el Kárpát-medence-szerte a Petőfi Klubok?

Idén 100 (88 magyarországi és 12 külhoni) település kapcsolódott a program keretében megvalósuló kulturális programokhoz, míg 2023-ban további 100 település csatlakozik a Kárpát-medencei klubhálózathoz, így lesz a Petőfi-bicentenárium második évére 200 Petőfi Klub Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójának kerek számára gondolva. Minden magyarországi megyéből 3-7 település képviselteti magát a Petőfi Klubok sorában, és van közöttük községtől a kisvároson át a megyeszékhelyig különböző méretű és jellegű település. 

A Petőfi Klubokban a különböző szervezetek milyen szerepet töltenek be?

A Petőfi Klubok működtetésének három együttműködői köre van. A programsorozat megvalósításában együttműködő országos kulturális szervezetek, mint tartalomszolgáltatók komolyzenei és könnyűzenei koncertekkel, színházi és irodalmi előadásokkal, könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kiállításokkal, filmvetítésekkel járulnak hozzá a kulturális kínálat sokszínűségéhez. Együttműködő tartalomszolgáltató partnereink, többek között a Déryné Program, a Filharmónia Magyarország, a Hagyományok Háza, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynökség, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, valamint a Nemzeti Filmintézet. A bekapcsolódó települések, amelyekről az előző kérdés kapcsán beszéltem, mint partnerhelyszínek, a helyszín, a szakképzett szakemberek és a helyi szervezőmunka biztosításával erősítik a Kárpát-medencei programot. A Nemzeti Művelődési Intézet nagy tapasztalattal rendelkezik a mostanihoz hasonló hálózatépítő programok menedzselésében, a szervezet kiemelt stratégiai célja, hogy támogassa az anyaországi és külhoni magyar közösségek értékfeltáró tevékenységét, segítséget nyújtson a tárgyi és szellemi értékek, hagyományok megismeréséhez, megőrzéséhez és a magyar identitásuk mindennapi megéléséhez. Ezek a célok vezérelték többek között a 2020-ban lefolytatott Kárpát-medencei Petőfi-kutatást, a települési értékfeltárást támogató fejlesztéseket, az olvasóköröket népszerűsítő Falusi Krónika rendezvénysorozatot, továbbá most, az emlékév keretében elindított Petőfi Klubokból létrejövő hálózat elindítását is. A program sikeréhez a Nemzeti Művelődési Intézet a Petőfi Klubok erőforrásainak stratégiai tervezésével, logisztikai és hálózatépítő tapasztalataival, valamint a központi programkoordinációval járul hozzá.

 

-
X

Petőfi Klub Eger

A Petőfi Klubok március idusától szerveztek programokat. Milyen volt a fogadtatásuk? Mennyi embert ért el a szerveződés?

A magyar embereket nemzeti büszkeséggel tölti el a március közepi ünnepünk, Petőfi Sándor neve pedig ezzel egybeforrt. Így mi sem volt kézenfekvőbb, minthogy a Petőfi Klubok elindítását ehhez az ünnepünkhöz kössük. A 100 település többségén mostanra már lezajlott a klub nyitóprogramja, néhány település klubnyitója maradt még hátra március utolsó napjaira. A közösségek, az alkalmi érdeklődő közönség egyaránt pozitívan fogadta a Petőfi Klubok elindulását, elvégre ilyenkor március idején egy kicsit mindenki Petőfi akar lenni a maga módján, így örömmel hallották, hogy Petőfiről neveztük el ezt az identitásőrző, magyar kulturális értékeket változatos formában bemutató, eszmecsere-lehetőséget biztosító klubhálózatot. Településenként változó számban a kiscsoportos író-olvasó találkozótól a kisvárosi színházi és filmharmónia előadásokon keresztül az ezer fős szabadtéri nagyrendezvényig, koncertekig színes programmal és létszámmal indultak el a klubnyitó programok március 11-től országszerte, és a határainkon túl is. 

Mire számíthatnak a látogatók a továbbiakban? Milyen rendszerességgel tervezik a programszervezést a klubok?

A tevékenység klubjellegét a rendszeres találkozások adják, ahol a látogatók először közönséggé, majd közösséggé formálódnak, hiszen máris összehozza őket egy közös érdeklődés: a magyar kultúra szeretete. Ebből fakadóan heti, kétheti rendszerességgel zajlanak a programok az 5-10 fős kézműves szakköröktől a 20-40 fős filmklubokon és író-olvasó találkozókon át az alkalmanként 80 fő feletti, akár több száz fős összetett célcsoportot megmozgató színházi és zenei produkciókig, amelyekre minden érdeklődőt szeretettel várnak a Petőfi Klubok.

-
X

Petőfi Klub Jászapáti