A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény a nyitva tartásának a rendjét a Házirendjében az alábbiak szerint határozta meg:

Az intézmény munkarendje

Az iskola épületei szorgalmi időben a következő időpontban vannak nyitva:

Főépület            hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Felső Iskola       hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületekben kifüggesztett rend szerint történik.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az ügyeletes tanulók segítik az ügyeletes tanár munkáját. Az ügyeleti rendet a tantestület tanévenként alakítja ki.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

A 2020/2021 tanév munkatervében foglaltak alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nemzeti emléknapok, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.
Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)
Humán munkaközösség-vezető
2020.10.06
2.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)
8. évfolyam osztályfőnökei
2020.10.22
3.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)
Humán munkaközösség-vezető
2021.01.25
4.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)
4. évfolyam osztályfőnökei
2021.03.12
5.
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
Humán munkaközösség-vezető
20219.04.16
6.
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
7. évfolyam osztályfőnökei
2021.06.04

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.
Tanévnyitó ünnepély
1. évfolyam osztályfőnökei
2020.09.01
3.
Adventi 1. gyertyagyújtás
Napközis munkaközösség-vezető, osztályfőnökök
2020.11.30
4.
Mikulás várás
DÖK, osztályfőnökök
2020.12.04
5.
Adventi 2. gyertyagyújtás
Napközis munkaközösség-vezető, osztályfőnökök
2020.12.07
6.
Adventi 3. gyertyagyújtás
Napközis munkaközösség-vezető, osztályfőnökök
2020.12.14
7.
Adventi 4. gyertyagyújtás

Karácsonyi megemlékezések

Napközis munkaközösség-vezető, osztályfőnökök
2020.12.18
8.
Farsang (aktuális járványügyi szabályoktól függően)
DÖK, osztályfőnökök
2021.02.12
9.
Jótékonysági bál (aktuális járványügyi szabályoktól függően)
Munkacsoport
2021.02.13
10.
Palacsinta napi versenyfutás
Angolt tanítók munkacsoportja
2021.02.16
11.
Petőfi napok rendezvényei (aktuális járványügyi szabályoktól függően):

·         Kulturális bemutató

·         Mesterek és tanítványok kiállítás

·         Iskolai szavalóverseny

·         Érsekvadkert szeretlek! vetélkedő

·         Sport délután

Szakmai munkaközösségek
2021.03.26 –

2021.03.31

12.
Májusfa állítás – témanap
Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető
2021.04.30
13.
Madarak, fák napja – témanap
DÖK
2021.05.10
14.
Gyereknap
DÖK
2021.06.14
15.
Ballagás
7. évfolyam osztályfőnökei
2021.06.19
16.
Tanévzáró ünnepély
Humán munkaközösségvezető
2021.06.23