Tanáraink

Tanáraink a 2015-2016 tanévben:

NévSzakBeosztás Tanított tantárgy
Adame Károlypedagógianapközis csoportvezető
Balláné Csordás Ildikómagyar, könyvtár6.b osztályfőnöke,
felsős humán mk. vezető
magyar nyelv és irodalom
Balázs Beáta Katalintanítónapközis mk. vezető, csoportvezető
Csabákné Szalma Judittanítónapközis csoportvezető
Dobsonyi Lászlótanítótestnevelés
Fontányi Andreatanító4.b osztályfőnöke,
alsós humán mk. vezető
magyar nyelv és irodalom, rajz, testnevelés
Fábián Attilamatematika, technikaigazgató matematika
Fábiánné Nógrádi Ildikómatematika, rajz, vizuális kultúra5. b osztályfőnöke, művészeti mk. vezető rajz, matematika
Gura Ildikótanító2.a osztályfőnöke magyar nyelv és irodalom, rajz, technika, néptánc
Halajné Csordás Judittanító3.a osztályfőnökematematika, környezetismeret, testnevelés, tehnika
Holmanné Hrapan Dórabiológia, földrajz8.b osztályfőnöke biológia, földrajz, természetismeret
Homolyáné Szabó Nikoletttanító, angol8.a osztályfőnöke angol
Knyazoviczkiné Dobos Juliannaföldrajz, könyvtárigazgatóhelyettes földrajz, könyvtár
Kovácsné Benyo Hedvigtanító, technika7.b osztályfőnöke technika, természetismeret, földrajz, erkölcstan
Lágné Major Zsuzsannatanító2.b osztályfőnökematematika, testnevelés, környezet, technika
Macsuga Melindamagyar, történelem7.a osztályfőnöke, DÖK vezetőmagyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár
Madaczkiné Görbe Zsuzsannamatematika, technika, informatikaigazgatóhelyettesmatematika
Magyarosné Temela Máriafejlesztőpedagógusfejlesztő foglalkozások
Pintér Attilánétanítónapközis csoportvezető
Pintér Gábornétanító1.b osztályfőnökemagyar nyelv és irodalom, rajz, technika, környezetismeret, testnevelés
Pálinkás Katalinmagyar, történelem5.a osztályfőnökemagyar nyelv és irodalom, történelem
Ruzsinné Tilesch Juditangol, ének, matematikaangol, matematika
Siposné Csejk Zsuzsannatanító, kémiareál mk. vezető,
4.a osztályfőnök
kémia, matematika, rajz, környezetismeret, technika, testnevelés
Soltiné Selymes Zsuzsannafizika, matematika, informatikafizika, informatika
Szabó-Pince Katalinszociálpedagóguspedagógiai asszisztens
Szekeresné Krizsanyik Ildikótanító4.a osztályfőnökematematika, környezetismeret, technika, testnevelés
Temeláné Csernák Bernadetttanító, ének6.a osztályfőnökeének
Valkó Ildikógyógypedagógusnapközis csoportvezetőfejlesztő foglalkozások
Vandornyikné Major Andreatanító3.b osztályfőnökemagyar nyelv és irodalom, rajz, testnevelés
Varga Balázstestnevelőtestnevelés mk. vezetőtestnevelés
Virág Rudolfszociálpedagógusnapközis csoportvezető, ifjúságvédelmi felelős
Záhorszki Mártagyógypedagógusfejlesztő foglalkozások