A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény a nyitva tartásának a rendjét a Házirendjében az alábbiak szerint határozta meg:

Az intézmény munkarendje

Az iskola épületei szorgalmi időben a következő időpontban vannak nyitva:

Főépület            hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Felső Iskola       hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületekben kifüggesztett rend szerint történik.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az ügyeletes tanulók segítik az ügyeletes tanár munkáját. Az ügyeleti rendet a tantestület tanévenként alakítja ki.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

A 2019/2020 tanév munkatervében foglaltak alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nemzeti emléknapok, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)
Humán munkaközösség-vezető
2019.10.04
2.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)
8. évfolyam osztályfőnökei
2019.10.22
3.
A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)
Humán munkaközösség-vezető
2020.01.24
4.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)
4. évfolyam osztályfőnökei
2020.03.15
5.
A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
Humán munkaközösség-vezető
20209.04.16
6.
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
7. évfolyam osztályfőnökei
2020.06.04

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.
esemény / téma
felelős
időpont
1.
Tanévnyitó ünnepély
1. évfolyam osztályfőnökei
2019.09.02
2.
Szüreti témanap
Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető
2019.09.27
3.
Adventi 1. gyertya gyújtás
Napközis munkaközösség-vezető
2019.12.02
4.
Mikulás várás
DÖK
2019.12.07
5.
Adventi 2. gyertya gyújtás, Lucázás
Napközis munkaközösség-vezető, 3. évf. osztályfőnökei
2019.12.09
6.
Adventi 3. gyertya gyújtás
Napközis munkaközösség-vezető
2019.12.16
7.
Adventi 4. gyertya gyújtás

Karácsonyi műsor

Napközis munkaközösség-vezető, 2. és 6. évfolyam osztályfőnökei
2019.12.20
8.
Farsang
DÖK, osztályfőnökök
2020.02.21
9.
Jótékonysági bál
Munkacsoport
2020.02.22
10.
Palacsinta napi versenyfutás
Angolt tanítók munkacsoportja
2020.02.25
11.
Petőfi napok rendezvényei:
  • Kulturális bemutató
  • Mesterek és tanítványok kiállítás
  • Területi szavalóverseny
  • Érsekvadkert szeretlek! vetélkedő
  • Sport délután
Szakmai munkaközösségek
2020.04.03 –

2020.04.08

12.
Májusfa állítás – témanap
Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető
2020.04.30
13.
Madarak, fák napja – témanap
DÖK
2020.05.11
14.
Gyereknap
DÖK
2020.06.12
15.
Ballagás
7. évfolyam osztályfőnökei
2020.04.13
16.
Tanévzáró ünnepély
Humán munkaközösségvezető
2020.04.19