A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az intézmény a nyitva tartásának a rendjét a Házirendjében az alábbiak szerint határozta meg:

Az intézmény munkarendje

Az iskola épületei szorgalmi időben a következő időpontban vannak nyitva:

Főépület            hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Felső Iskola       hétfőtől péntekig reggel          7.30  órától, délután 16:30 óráig

Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) az iskola nyitva tartása az épületekben kifüggesztett rend szerint történik.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az ügyeletes tanulók segítik az ügyeletes tanár munkáját. Az ügyeleti rendet a tantestület tanévenként alakítja ki.

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök engedélyével lehetséges.

A 2019/2020 tanév munkatervében foglaltak alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nemzeti emléknapok, az iskolai élethez kapcsolódó ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) Humán munkaközösség-vezető 2019.10.04
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) 8. évfolyam osztályfőnökei 2019.10.22
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Humán munkaközösség-vezető 2020.01.24
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) 4. évfolyam osztályfőnökei 2020.03.15
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Humán munkaközösség-vezető 20209.04.16
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 7. évfolyam osztályfőnökei 2020.06.04

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont
1. Tanévnyitó ünnepély 1. évfolyam osztályfőnökei 2019.09.02
2. Szüreti témanap Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető 2019.09.27
3. Adventi 1. gyertya gyújtás Napközis munkaközösség-vezető 2019.12.02
4. Mikulás várás DÖK 2019.12.07
5. Adventi 2. gyertya gyújtás, Lucázás Napközis munkaközösség-vezető, 3. évf. osztályfőnökei 2019.12.09
6. Adventi 3. gyertya gyújtás Napközis munkaközösség-vezető 2019.12.16
7. Adventi 4. gyertya gyújtás

Karácsonyi műsor

Napközis munkaközösség-vezető, 2. és 6. évfolyam osztályfőnökei 2019.12.20
8. Farsang DÖK, osztályfőnökök 2020.02.21
9. Jótékonysági bál Munkacsoport 2020.02.22
10. Palacsinta napi versenyfutás Angolt tanítók munkacsoportja 2020.02.25
11. Petőfi napok rendezvényei:

  • Kulturális bemutató
  • Mesterek és tanítványok kiállítás
  • Területi szavalóverseny
  • Érsekvadkert szeretlek! vetélkedő
  • Sport délután
Szakmai munkaközösségek 2020.04.03 –

2020.04.08

12. Májusfa állítás – témanap Alsó tagozatos osztályfőnökök, napközis munkaközösség-vezető 2020.04.30
13. Madarak, fák napja – témanap DÖK 2020.05.11
14. Gyereknap DÖK 2020.06.12
15. Ballagás 7. évfolyam osztályfőnökei 2020.04.13
16. Tanévzáró ünnepély Humán munkaközösségvezető 2020.04.19