A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a 2019/2020 tanévben:

Alkalmazottak száma

Munkakör

Szakképzettségek, végzettségek

1 fő általános iskolai tanár általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, általános iskolai tanító vizuális nevelés szakkollégiumi képzéssel
1 fő általános iskolai tanár általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
1 fő általános iskolai tanár ének-zene szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító
1 fő általános iskolai tanár földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár
1 fő általános iskolai tanár könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
1 fő általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
1 fő általános iskolai tanár matematika szakos tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár
1 fő általános iskolai tanár matematika szakos tanár, technika szakos általános iskolai tanár, 
1 fő általános iskolai tanár matematika szakos tanár, technika szakos tanár, oktatásinformatikus
1 fő általános iskolai tanár pedagógia szakos nevelőtanár
1 fő általános iskolai tanár testnevelő-edző
1 fő általános iskolai tanár történelem szakos tanár
1 fő általános iskolai tanár vizuális kultúra és környezetkultúra tanár, matematika szakos tanár, rajz szakos tanár
1 fő általános iskolai tanár, fejlesztő pedagógus, napközis foglalkozást tartó pedagógus általános iskolai hitoktató, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
1 fő általános iskolai tanár, napközis foglalkozást tartó pedagógus rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár
1 fő fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógus, pedagógia szakos nevelő
1 fő könyvtáros könyvtáros
1 fő napközis foglalkozást tartó pedagógus okleveles pedagógiai szakos általános iskolai tanár
1 fő napközis foglalkozást tartó pedagógus szociálpedagógus
1 fő napközis foglalkozást tartó pedagógus szociálpedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi nevelőtanár
1 fő napközis foglalkozást tartó pedagógus, általános iskolai tanár általános iskolai tanító matematika műveltségi területen
1 fő napközis foglalkozást tartó pedagógus, általános iskolai tanár táncpedagógus
1 fő tanító általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
1 fő tanító általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító technika speciális kollégiummal
1 fő tanító, általános iskolai tanár kémia szakos tanár, általános iskolai tanító könyvtár speciális kollégiummal
5 fő tanító, napközis foglalkozást tartó pedagógus általános iskolai tanító
1 fő tanító, napközis foglalkozást tartó pedagógus általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen